Historie

Fra strandeng til sommerhusområde
Grundejerforeningen Ved Diget består af 22 sommerhuse beliggende på vejen Ved Diget i Nødebohuse på Halsnæs’ nordkyst ca. 5 km fra Hundested. Alle huse har ganske kort til stranden – de tætteste ligger kun et stenkast fra og er kun adskilt fra stranden af et stormflodsdige og af landevejen.
Området bærer tydeligt præg af at være gammel strandeng, hvor man før i tiden sendte kvæget på græs (“Nødebo” betyder græsningssted for kvæg). Alle os der har prøvet at grave i jorden deroppe finder altid en masse strandskaller lige under det øverste muldlag. Bondemanden Jens Christiansen (1881-1975), der boede på gården på Følfodvej 16, gravede da også skaller, som blev knust og solgt som hønsefoder.
Om han blev træt af det, vides ikke, men i hvert fald besluttede han i 1959 at udstykke sine marker til sommerhusgrunde, og det blev starten på foreningen Ved Diget. De første grunde blev købt i juni 1959, og de første små huse og skure blev bygget på den bare strandeng. Samme år blev den første lille grusvej anlagt og 6. december afholdtes foreningens stiftende generalforsamling på Bagsværd Kro.
I 1960 kom de første rigtige huse, og der blev opsat elmaster til strømkabler. En fælles vandpumpe ved nr. 17 blev også anlagt, men der kom til at gå 2 år mere, før alle grunde fik deres egen vandledning. Det var også i 1960, at foreningen købte en af to strandgrunde på selve diget og anlagde trappen over diget.
I 1965 besluttede kommunen, at vejene i Nødebohuseområdet skulle asfalteres. Kommunen sørgede for asfalteringen, som den enkelte sommerhusejer betalte over sin skattebillet. Vedligeholdelsen af Ved Diget pålagdes herefter grundejerforeningen.

Ca. 1959

Ca. 1959. Klik på billedet for at se større