Vedtægter

Den årlige generalforsamling beslutter foreningens vedtægter. Du kan se vedtægterne her:

Vedtægter for Grundejerforeningen Ved Diget_2015

Ved siden af vedtægterne er der for hvert husnummer tinglyste servitutter.
Der kan være forskel på, hvor mange af servitutterne, som er tinglyst for det enkelte husnummer.

Derudover har Halsnæs Kommune en lokalplan for området.